யாழ். கோண்டாவில் விபத்தில் ஐந்து பிள்ளைகளின் தந்தை பலி: பொலிஸ் – பொதுமக்கள் இடையில் பெரும் முறுகல் நிலை

https://www.youtube.com/watch?v=9lIa4mNJDY4&feature=youtu.be