யாழ்.தேசியக் கல்வியியற் கல்லூரியின் வருடாந்த விளையாட்டு விழாவில் ஆசிரிய மாணவர்களின் வியக்க வைக்கும் சாகசங்கள்

https://www.youtube.com/watch?v=YJHDN1g49iQ&feature=youtu.be