யாழ். நுணாவில் குளம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத்தை நோக்கி அணிவகுத்த காவடிகள்