வவுனியாவில் கவனயீர்ப்பு போராட்டம் பொலிஸாரின் தலையீட்டால் கைவிடப்பட்டது

https://www.youtube.com/watch?v=HHmrMFVkWJE