வவுனியாவில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டப் பேரணி(video)