வவுனியா வைரவப்புளியங்குளம் பிரதேசத்தில் உள்ள 18 குடும்பங்களை உடனடியாக வெளியேறுமாறு உத்தரவு! நிர்க்கதி நிலையில் மக்கள்

https://www.youtube.com/watch?v=5VheHiMhW4k