வெள்ளத்தால் தற்காலிக கொட்டகைகளில் அவதிப்படும் கிளிநொச்சி சந்தை வணிகர்கள்!- காற்றில் பறந்த வாக்குறுதிகள்

https://www.youtube.com/watch?v=KepQAIlBTGA