யாழில் ஜனாதிபதி, பிரதமருக்கு எதிராக சிவாஜிலிங்கம் தலைமையில் கறுப்புக் கொடிப் போராட்டம்

https://www.youtube.com/watch?v=A7kytcK5Dfg