பட்ஜெட்டுக்கு எதிராக வங்கி ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் யாழில் ஆர்ப்பாட்டம்

https://www.youtube.com/watch?v=JOxl3HBj2LU