பிறந்தநாள் வாழ்த்து

அங்கஜன் இராமநாதன்

ஏட்டிலே எழுதமுடியாத செயலை செயலில் ஆற்றவந்த வடக்கின் வசந்தமே! வல்வெட்டிமண்தந்த சுதந்திரக்கட்சியின் சுந்தரத்தமிழனே! வேலைதேடும் இளைஞர்களின் விடிவெள்ளியே! நீர் பல்லாண்டு காலம் வாழ மனதார வாழ்த்துகிறோம் -; இளைஞர் அணியினர் தென்மராட்சி