திருமணநாள் வாழ்த்து

குணாளன் நிரூபா

 

 குணாளன் நிரூபா,  அவர்களது திருமணநாள் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. அவர் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ்வதற்கு பெற்றோர், உற்றார் உறவினர், நண்பர்கள் எல்லோரும் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றார்கள். (தகவல்:சோமா   )