13 ஆவது பிறந்தநாள்

செல்வன் அஜிந்தன்

செல்வன் அஜிந்தன் தனது 13 ஆவது பிறந்தநாளை 25/07/2013 அன்று இலங்கையில் உள்ள தனது வீட்டில் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடினார்.

அவர் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ அவரது குடும்பத்தினர் வாழ்த்துகின்றார்கள்.

அஜிந்தனை தமிழ் சி.என்.என் வலையமைப்பும் வாழ்த்துகிறது.

Sent from my iPhonephoto 1

photo 2