8ஆவது பிறந்த தின வாழ்த்துக்கள்

செல்வன் குகதாசன் சிறிசுபாங்கன்

8ஆவது பிறந்த தின வாழ்த்துக்கள்

செல்வன் குகதாசன் சிறிசுபாங்கன்

எங்கள் ஒளிக் கீற்றென

இங்குதித்த ஆதவனே!

வண்ணமுகம் காட்டி

எண்ணத்தில் இனித்தவனே

நாலிரண்டு வயதினை

நயமுடனே காணுகையில்

நாவினிக்க வாழ்த்துகின்றோம்

நாடு போற்ற வாழ்க நன்றே!

”செந்தமிழின் இனிமையென

சிறிசுபாங்கன் வாழ்த்திடுக”
வாழ்த்தும்
அப்பா, அம்மா

12202294_891331544278403_1860604458_n (1)

bbbbbb