5வது பிறந்தநாள்

செல்வன் டதுசியன்

செல்வன் டதுசியன்  அவர்களது 5வது பிறந்தநாள் ஆவணி 25ம் திகதி 2012 ல் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. அவர் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ்வதற்கு பெற்றோர், உற்றார் உறவினர், நண்பர்கள் எல்லோரும் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றார்கள்.