18 ஆவது பிறந்தநாள் வாழ்த்து

செல்வி M. ரஜிதா

செல்வி ரஜிதா அவர்களது 18 ஆவது பிறந்தநாள் புரட்டாதி 19 ஆம் திகதி 2012ம் ஆண்டு தமது இல்லத்தில் சிறப்பாகக் கொண்டாடுகிறார்.

அவர் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ்வதற்கு பெற்றோர், உற்றார் உறவினர், நண்பர்கள் எல்லோரும் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றார்கள்.

18 ஆவது பிறந்த நாள் கொண்டாடும் ரஜிதாவை தமிழ் சி.என்.என் வலையமைப்பும் வாழ்த்துகிறது.