திருமண வாழ்த்து

திரு.திருமதி குமார் சோபி

Franceசை வசிப்பிடமாக கொண்ட திரு.திருமதி குமார் சோபி தம்பதியினர் (05/06/2016) ஞாயிற்றுக்கிழமை திருமண பந்தத்தில் இணைந்துள்ளார்கள்.

அவர்கள் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ பெற்றோர், உற்றார், உறவினர், நண்பர்கள் எல்லோரும் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றார்கள்.

திரு.திருமதி குமார் சோபி தம்பதியினர் இன்று போல் என்றும் எல்லா வளமும் பெற்று சீரும் சிறப்புடனும் பல்லாண்டு காலம் வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவன் துணை நிற்பாராக.

திரு.திருமதி குமார் சோபி தம்பதியினரை வாழ்த்துவதில் தமிழ் சி.என்.என் குடும்பம் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றது.

தகவல்
நண்பர்கள் ( தம்பி )

aa1