திருமண வாழ்த்து

திரு, திருமதி லோகிதன் தர்சிகா

திரு,திருமதி லோகிதன் தர்சிகா திருமண நிகழ்வு   23. 02 . 2013 அன்று Pleasant Banquet மண்டபத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது .

அவர்கள் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ்வதற்கு பெற்றோர், உற்றார் உறவினர், நண்பர்கள் எல்லோரும் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றார்கள்.

திருமண வாழ்வில் இணையும் திரு,திருமதி லோகிதன் தர்சிகாவை தமிழ் சி.என்.என் வலையமைப்பும் வாழ்த்துகிறது.

photo 1photo 2photo 5 photo 4