60 ஆவது பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திரு. லோகேந்திரலிங்கம்

திரு. லோகேந்திரலிங்கம் தனது 60 ஆவது பிறந்தநாளை 23.05.2013 அன்று கனடாவில் கொண்டாடினார்.

அவர்கள் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ்வதற்கு தமிழ் சி என் என் வாழ்த்துகின்றது.

logan