11 ஆவது பிறந்த தின வாழ்த்து!

செல்வன் விஷ்ணுஜன்

செல்வன் விஷ்ணுஜன் தனது 11 ஆவது பிறந்த தினத்தை 28/09/2012. அன்று வெகு விமர்சையாக தனது வீட்டில் கொண்டாடுகிறார்.

அவர் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ்வதற்கு பெற்றோர், உற்றார் உறவினர், நண்பர்கள் எல்லோரும் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றார்கள்.

பிறந்த நாள் கொண்டாடும் செல்வன் விஷ்ணுஜனை தமிழ் சி.என்.என் வலையமைப்பும் வாழ்த்துகிறது. தகவல் திலகேசன்