திரு.கந்தையா சிவானந்தம் அவர்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து செய்தி

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 19-11-2022
வசிப்பிடம் காரைதீவு

திரு. வெற்றிவேல் சுதர்சன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 16-10-2022
வசிப்பிடம் காரைதீவு

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் கௌரவ கலாநிதி அகிலன் முத்துக்குமாரசாமி

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 09-11-2022
வசிப்பிடம் கனடா

செல்வன். கதிரையா குகதீபன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 31.10.2018
வசிப்பிடம் காரைதீவு

செல்வன்.ஜெயராஜ் தனுஜன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 29.10.2018
வசிப்பிடம்

திரு. சோமசுந்தரம் சேனாதிராஜா

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 27.10.2018
வசிப்பிடம் யாழ்ப்பாணம்

திருமதி. கமலலட்சுமி முத்துகுமாரசாமி

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 26.10.2018
வசிப்பிடம் கனடா

திரு. திருமதி. உதயகுமார்  ஜீவரதி

திருமண வாழ்த்து

திகதி 10.09.2018
வசிப்பிடம் காரைதீவு

திரு.திருமதி அகிலன் ஷர்மி

திகதி
வசிப்பிடம்

திரு.திருமதி ரவிச்சந்திரன் அமுதா

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 06/08/2018
வசிப்பிடம் France

செல்வன். பத்மநாதன் மகிறன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 29-07-2018
வசிப்பிடம் காரைதீவு