எம்.விதுஷன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 05.11.2017
வசிப்பிடம் பெரியநீலவணை

வடிவேல் குகராஜ்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 05.11.2017
வசிப்பிடம் வீரபத்திரன் கோயில் வீதி காரைதீவு 03

செல்வி சுதர்சன் துவாரகா

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 05.11.2017
வசிப்பிடம் காரைதீவு

செல்வன் குருஈஸ்வர்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 04.11.2017
வசிப்பிடம் காரைதீவு

திரு. இமானுவேல் ஆனல்ட்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 04.11.2017
வசிப்பிடம் யாழ்ப்பாணம்

செல்வி கண்ணன் தனுசிகா

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 04.11.2017
வசிப்பிடம் காரைதீவு

செல்வன் குகதீபன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 31.10.2017
வசிப்பிடம்

செல்வி சுதர்சன் துவாரகா

பூப்புனித நீராட்டு விழா

திகதி 30.10.2017
வசிப்பிடம்

திருமதி.தயாசக்தி பாலசுப்ரமணியம்

பாராட்டி வாழ்த்துகின்றோம்

திகதி 28.10.2017
வசிப்பிடம்

திருமண நாள் வாழ்த்து

திருமண நாள் வாழ்த்து

திகதி 27.10.2017
வசிப்பிடம் லண்டன்

திருமதி. கமலலட்சுமி முத்துகுமாரசாமி

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 26.10.2017
வசிப்பிடம் கனடா

செல்வன் கோபாலசாமி மயூரன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 23.10.2017
வசிப்பிடம் தம்பையா வீதி காரைதீவு-05