செல்வன். கதிரையா குகதீபன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 31.10.2018
வசிப்பிடம் காரைதீவு

செல்வன்.ஜெயராஜ் தனுஜன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 29.10.2018
வசிப்பிடம்

திரு. சோமசுந்தரம் சேனாதிராஜா

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 27.10.2018
வசிப்பிடம் யாழ்ப்பாணம்

திருமதி. கமலலட்சுமி முத்துகுமாரசாமி

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 26.10.2018
வசிப்பிடம் கனடா

திரு. திருமதி. உதயகுமார்  ஜீவரதி

திருமண வாழ்த்து

திகதி 10.09.2018
வசிப்பிடம் காரைதீவு

திரு.திருமதி அகிலன் ஷர்மி

திகதி
வசிப்பிடம்

திரு.திருமதி ரவிச்சந்திரன் அமுதா

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 06/08/2018
வசிப்பிடம் France

செல்வன். பத்மநாதன் மகிறன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 29-07-2018
வசிப்பிடம் காரைதீவு

செல்வன்.மகாதேவன் கிரிசாந்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 28-07-2018
வசிப்பிடம் காரைதீவு

திரு.ச.லோகநாதன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 27-07-2018
வசிப்பிடம் காரைதீவு

திரு.திருமதி அஸ்மோ அன்றாடோ கிறிஸ்டியா அன்றாடோ

திருமண வாழ்த்து

திகதி 11.07.2018
வசிப்பிடம்

அங்கஜன் இராமநாதன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 09.07.2018
வசிப்பிடம் யாழ்ப்பாணம்