இன்றைய டொலர் விலை

இன்றைய டொலர் விலை
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
இலங்கை மத்திய வங்கியின் தினசரி நாணய மாற்று வீதத்தின் படி டொலரின் விற்பனை விலை இன்று (24) 364.35 ரூபாவாகப் பதிவாகியுள்ளது.
டொலரின் கொள்வனவு விலை 354.45 ரூபாவாகவும் இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.
May be an image of money and text

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்