இலங்கை வரலாற்றில் நூற்றுக்கணக்கான வாக்குகளைப் பெற்று வாகைசூடிய ஜனாதிபதி ரணில்

இலங்கை வரலாற்றில் மில்லியன் கணக்கில் வாக்குகளைப் பெற்று ஜனாதிபதி ஆனவர்களும் நூற்றுக்கணக்கான வாக்குகளைப் பெற்று வாகைசூடிய ஜனாதிபதியும்!

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்