மாயணப்பகுதிகளில் சீரற்ற காலநிலையினால் கடல் அலைகள் கொந்தளிப்பினால் பிணங்கள் கடல் நீர் அடித்துச் செல்லும் அபாயம் …

சீரற்ற காலநிலை தொடர்ந்தும் உள்ளதால் கடல் அலைகள் கொந்தளிப்பினால் காரைதீவு மாயணப்பகுதிகள் பிணங்கள் கடல் நீர் அடித்துச் செல்லும் அபாயம் உள்ளது.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்