இலங்கை மத்திய வங்கியின் முக்கிய அறிவிப்பு

இலங்கையில் கொவிட்-19 மூன்றாம் அலையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வியாபாரங்களுக்கும், தனிப்பட்டவர்களுக்குமான சலுகைத் திட்டங்களை இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

விபரம் இணைப்பு

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்