கடமையை (14.06.2021) இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்…

தி/மூதூர் மத்திய கல்லூரி (தேசிய பாடசாலை) யின்  புதிய அதிபராக அதிபர் சேவை தரம் – I ஐச் சேர்ந்த S.A முஹீர் அவர்கள் தனது கடமையை (14.06.2021) இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்