மருந்துகளின் விலைகள் அதிகரிக்கப்படவுள்ளன

மருந்து இறக்குமதியாளர்கள் மருந்துகளின் விலையை 20% அதிகரிக்க அனுமதி வழங்கப் பட்டுள்ளது. இந்த விலை அதிகரிப்பு முன்னர் அதிகரிக்கப் பட்ட மருந்துகளைத் தவிர மற்ற மருந்துகளுக்குப் பொருந்தும் என தேசிய மருந்து ஒழுங்குமுறை அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்