இலங்கையின் இன்றைய தங்க நிலவரம்

இலங்கையின் இன்றைய தங்க நிலவரம் (03-05-2022) தெரியுமா? இலங்கையில் தங்கத்தின் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளதாகவே தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
தங்கம் அவுன்ஸ் விலை ரூபாய் 648,997.00 ஆகும்.
24 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 22,900.00
24 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 183,150.00
22 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 21,000.00
22 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 167,950.00
21 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 20,040.00
21 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 160,300.00

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்