வேலை இழந்தோருக்கு தொழிலாளர் ஈட்டுறுதிக் கழகம் மூலம் உதவிக் கரம் நீட்டுக! பிரதமருக்கு வைகோ கடிதம்

வேலை இழந்தோருக்கு தொழிலாளர் ஈட்டுறுதிக் கழகம் மூலம் உதவிக் கரம் நீட்டுக! பிரதமருக்கு வைகோ கடிதம்

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்