உயர் தரம் கற்கும் மாணவர்களின் நன்மை கருதி பிரபல Chemistry பாட ஆசான் M.R.Fahumudeen (sir) அவர்களினால் நடாத்தப்படும் இணையவழி கற்கை… [online class) .

உயர் தரம் கற்கும் மாணவர்களின் நன்மை கருதி பிரபல Chemistry பாட ஆசான் M.R.Fahumudeen (sir) அவர்களினால் நடாத்தப்படும் இணையவழி கற்கை… [online class) .

மாணவர்கள் நாட்டில் எப்பாகத்தில் இருந்தேனும் இவ் இணையவழி வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ள முடியும்.
#RegisterNow: 0779060689,0766888969

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்

You must be logged in to post a comment.