பணிநிலை வேண்டுகை!

அரச வேலை வாய்ப்பு!

இலங்கை நிர்வாக சேவையின் தரம் III க்கு ஆட்சேர்ப்புக்கான வரையறுக்கப்பட்ட போட்டித் தேர்வு – 2021
இலங்கை திட்டமிடல் சேவையின் தரம் III க்கான ஆட்சேர்ப்புக்கான வரையறுக்கப்பட்ட போட்டித் தேர்வு – 2021

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවාගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය – 2021
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ III ශ්‍රේණියට සීමිත පදනමින් බඳවාගැනීමේ තරග විභාගය – 2021

Limited Competitive Examination for Recruitment to Grade III of the Sri Lanka Administrative Service – 2021
Limited Competitive Examination for Recruitment to Grade III of the Sri Lanka Planning Service – 2021

දිගු / / இணைப்புகள் :

: https://pubad.gov.lk/web/images/latest_document/exam_notice/2021/ab1f4250b95139beeae5f7e3eff3c7fd-slas-slps-limited-competitive-examination-for-recruitment-to-grade-iii-notice-07-08-2021-t.pdf

 

: https://pubad.gov.lk/web/images/latest_document/exam_notice/2021/1628356147-slas-slps-limited-competitive-examination-for-recruitment-to-grade-iii-notice-07-08-2021-s.pdf

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்

You must be logged in to post a comment.