விளம்பரம்

உயர் தரம் கற்கும் மாணவர்களின் நன்மை கருதி பிரபல Chemistry பாட ஆசான் M.R.Fahumudeen (sir) அவர்களினால் நடாத்தப்படும் இணையவழி கற்கை… [online class) .

உயர் தரம் கற்கும் மாணவர்களின் நன்மை கருதி பிரபல Chemistry பாட ஆசான் M.R.Fahumudeen (sir) அவர்களினால் நடாத்தப்படும் இணையவழி கற்கை... [online class) . மாணவர்கள் நாட்டில் எப்பாகத்தில் இருந்தேனும் இவ் இணையவழி வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ள முடியும். #RegisterNow: 0779060689,0766888969

மேலும்..

விளம்பரம் – பாராளுமன்ற தேர்தல் – 2020 – இரா.சாணக்கியன்

கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட விளம்பரம்

மேலும்..

விளம்பரம் – பாராளுமன்ற தேர்தல் – 2020 – தாமோதரம் பிரதீவன்

கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட  விளம்பரம்

மேலும்..

விளம்பரம் – பாராளுமன்ற தேர்தல் – 2020 – சீ.சுந்தரலிங்கம்

கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட  விளம்பரம்

மேலும்..

விளம்பரம் – பாராளுமன்ற தேர்தல் – 2020 – ஞானமுத்து சிறிநேசன்

கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட  விளம்பரம்

மேலும்..

விளம்பரம் – பாராளுமன்ற தேர்தல் – 2020 – கோ.கருணாகரம்

கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட  விளம்பரம்

மேலும்..

விளம்பரம் – பாராளுமன்ற தேர்தல் – 2020 – Dr.இரா.சயனொளிபவன்

கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட  விளம்பரம்

மேலும்..

விளம்பரம் – பாராளுமன்ற தேர்தல் – 2020 – கி.துரைராசசிங்கம்

கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட  விளம்பரம்

மேலும்..

விளம்பரம் – பாராளுமன்ற தேர்தல் – 2020 – M.A.சுமந்திரன்

  கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட  விளம்பரம்

மேலும்..