மயக்கமா கலக்கமா…

வெடிக்குமா எரிக்குமா
நடுக்கமா இருக்கும்மா
சிலிண்டரே வாணாம்மா
சிலிண்டர் என்றால்
சீக்கிரம் சமையல்
முடியும் என்றார்
முந்தி எடுத்தார்
சிலிண்டர் என்றால்
சீக்கிரம் சமையல்
முடியும் என்றார்
முந்தி எடுத்தார்
எடுத்த சிலிண்டர்
வெடிக்கும் போது
அடுத்த தெரிவு
அடுப்பில் விறகு
அடுத்த தெரிவு
அடுப்பில் விறகு
கட்டின் கீழே
கவனம் வெடிக்கும்
வெளியே வைப்பாய்
வயரால் இணைப்பாய்
ஏழை வயிறும்
சிலிண்டரும் ஒன்று
Empty ஆக
இருக்கும் இரண்டும்
ஏழை வயிறும்
சிலிண்டரும் ஒன்று
Empty ஆக
இருக்கும் இரண்டும்
அடுப்பு எரியா
அநேகர் வீட்டில்
வயிறு எரியும்
வாழ்க்கை கஷ்டம்
வயிறு எரியும்
வாழ்க்கை கஷ்டம்
கேஷும் இல்லை
கேஸும் இல்லை
தேசம் எங்கும்
தோசம் பொங்கும்

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்