காரைதீவு ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய திருக்குளிர்ச்தி சடங்கின் கடல்தீர்த்தம் எடுத்து வருதல்…

காரைதீவு ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய திருக்குளிர்ச்தி சடங்கின் இன்றயனால் கடல்தீர்த்தம் எடுத்துவருதல் அதனைத்தொடர்ந்து ஆலய முன்றலில் கல்யாணக்கால் நாட்டும் நிகழ்வும்.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்