தாமரைக் கோபுர ‘பங்கி ஜம்பிங்’ குறித்த காட்டூன்

தாமரைக் கோபுரத்தில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள ‘பங்கி ஜம்பிங்’ குறித்து ஷானிகா சோமதிலக என்பவரால் வரையப்பட்ட காட்டூன்

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்