ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்ட நேரம் பல பிரதேசங்களில் மதுபானசாலைகளில் மக்கள் கூட் டம்…

ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்ட நேரம் பல பிரதேசங்களில் மதுபானசாலைகள் திறக்கப்பட்டு விற்பனை இடம்பெற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றது இதனை வாங்குவதற்கு நீண்ட வரிசையில் நிற்பதனை காணக்கூடியதாக உள்ளது

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்