குணதிலக ராஜபக்ஷ எம்.பி. வைத்தியசாலையில் சேர்ப்பு! கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டவேளை திடீர் சுகவீனம்

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குணதிலக ராஜபக்ஷ திடீர் சுகவீனம் காரணமாக வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

கண்டி மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டத்தின்போதே அவர் திடீரென சுகவீனமடைந்து வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது