சினோபெக் எரிபொருட்களின் புதிய விலைகள்

சினோபெக் நிறுவன எரிபொருட்களின் விலைகளில் திருத்தங்கள் மேற்கொண்டுள்ளது.

நேற்று நள்ளிரவு முதல் இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் லங்கா ஐஓசி நிறுவனங்கள் தமது எரிபொருட்களின் விலைகளில் திருத்தத்தை மேற்கொண்டிருந்த நிலையில் சினோபெக் நிறுவனம் இந்த அறிவிப்பை விடுத்துள்ளது.

இதற்கமைவாக கீழ் உள்ளவாறு திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.