அமெரிக்க டொலரில் ஏற்பட்ட மாற்றம்

கடந்த மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், இன்று  அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனைப் பெறுமதி சற்று வீழ்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகித அறிக்கையில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய இன்று அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 292 ரூபாய் 68 சதமாக பதிவாகியுள்ளது.நேற்று முன்தினம், அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 293 ரூபாய் 44 சதமாகக் காணப்பட்டது.அத்துடன், இன்றைய தினம் அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனைப் பெறுமதி 302 ரூபாய் 35 சதமாக பதிவாகியுள்ளது.

நேற்று முன்தினம், அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனைப் பெறுமதி 302 ரூபாய் 76 சதமாகக் காணப்பட்டது.