வாகன இலக்கத் தகடுகளில் மாகாணங்களைக் குறிக்கும் எழுத்துக்கள் இனி இல்லை

ஜனவரி 1, 2023க்குப் பின்னர் பதிவுசெய்யப்பட்ட வாகனங்களில் வாகன எண் தகடுகளில் மாகாணங்களைக் குறிக்கும் எழுத்துக்கள் இனி பயன்படுத்தப்படாது.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்

You must be logged in to post a comment.