இலங்கை செய்திகள்

மன்னார் தேர்தல் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி 20266 வாக்கினால் முன்னிலையில்…

2020 நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் மன்னார் தேர்தல் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி 20266 வாக்கினைப்பெற்று முன்னிலையில்.

மேலும்..

வவுனியா தேர்தல் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி முன்னிலையில் …

2020 நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் வவுனியா தேர்தல் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி -22,849 வாக்கினைப்பெற்று முன்னிலையில்.

மேலும்..

பட்டிருப்பு தேர்தல் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி -26,498 வாக்கினைப்பெற்று முன்னிலையில்…

2020 நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் பட்டிருப்பு தேர்தல் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி -26,498 வாக்கினைப்பெற்று முன்னிலையில்.

மேலும்..

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் கல்குடா தேர்தலில் தொகுதியில் தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் 20,622 வாக்குகளினால் வெற்றிவாகை…

2020 நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் கல்குடா தேர்தலில் தொகுதியில் தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள்  -20,622 வாக்குகளினால் 24.54% விகிதாசாரத்தில் முன்னிலையினால் வெற்றிபெற்றுள்ளது.

மேலும்..

யாழ்ப்பாணம் கோப்பாய் தேர்தலில் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி 9,365 வாக்குகளினால் முன்னிலை…

2020 நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் யாழ்ப்பாணம் கோப்பாய் தேர்தலில் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி 9,365    வாக்குகளினால் 26.62% விகிதாசாரத்தில் முன்னிலையினால் வெற்றிபெற்றுள்ளது.

மேலும்..

யாழ்ப்பாணம் காங்கேசன்துறை தேர்தலில் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி முன்னிலை…

2020 நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் யாழ்ப்பாணம் காங்கேசன்துறை தேர்தலில் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி 6849வாக்குகளினால் 25.15% விகிதாசாரத்தில் முன்னிலையினால் வெற்றிபெற்றுள்ளது.

மேலும்..

நல்லூர் தேர்தலில் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி முன்னிலையில்…

2020 நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் தேர்தலில் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி  8,423 வாக்குகளினால் 27.23% விகிதாசாரத்தில் முன்னிலையினால் வெற்றிபெற்றுள்ளது.

மேலும்..

யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரி தேர்தலில் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி முன்னிலையில்…

2020 நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரி தேர்தலில் தொகுதியில்  இலங்கை தமிழரசு கட்சி -8931 வாக்குகளினால் 28.23% விகிதாசாரத்தில் முன்னிலையினால் வெற்றிபெற்றுள்ளது.

மேலும்..

பொது தேர்தல் 2020 – யாழ்ப்பாணம் வட்டுக்கோட்டை தொகுதிக்கான முடிவுகள்…

நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் யாழ்ப்பாணம் வட்டுக்கோட்டை தொகுதியில்  இலங்கை தமிழரசு கட்சி  -9024 வாக்குகளினால் முன்னிலையில் வெற்றிபெற்றுள்ளது.

மேலும்..

வன்னி தபால்வாக்களிப்பில் கூட்டமைப்பு வெற்றி…

பாராளுமன்றத்தேர்தலிற்கான வன்னி மாவட்ட தாபல்மூலமான வாக்குகளின் இறுதி முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில் வன்னிமாவட்டத்தில் இம்முறை 12876 பேர் தபால்மூலம் வாக்களிப்பதற்கு தகுதிபெற்றிருந்தனர். கடந்தமாதம் 13 ஆம் திகதியிலிருந்து 21ஆம் திகதி வரைக்கும் தபால்வாக்குகளை அளிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அந்தவகையில் 12370 வாக்குகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,11948 செல்லுபடியானவாக்குகளாக ...

மேலும்..

கோப்பாய் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி வெற்றி

  2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது தேர்தலின் யாழ் மாவட்டம் கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. அதனடிப்படையில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது. போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு, இலங்கை தமிழரசு கட்சி - 9365 இலங்கை சுதந்திர கட்சி - ...

மேலும்..

பொது தேர்தல் 2020 – பருத்தித்துறை தொகுதியின் தேர்தல் முடிவு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது தேர்தலின் யாழ் மாவட்டம் பருத்தித்துறை தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. அதனடிப்படையில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது. போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு, இலங்கை தமிழரசு கட்சி - 5803 இலங்கை சுதந்திர கட்சி - ...

மேலும்..

பொது தேர்தல் 2020 – காலி ரத்கம தொகுதிக்கான முடிவுகள்…

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது தேர்தலின் 10 ஆவது உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. காலி மாவட்டம் ரத்கம தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகளே இவ்வாறு வெளியாகியுள்ளன. அதனடிப்படையில் ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன வெற்றி பெற்றுள்ளது. போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு, ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன ...

மேலும்..

காலி மாவட்டம் | பெந்தர-எல்பிட்டிய தேர்தல் பிரிவு | இதோ மற்றுமொரு தேர்தல் முடிவுகள்… 

காலி மாவட்டம் | பெந்தர-எல்பிட்டிய தேர்தல் பிரிவு | இதோ மற்றுமொரு தேர்தல் முடிவுகள் நாடாளுமன்ற தேர்தல் 2020 ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன-45117 ஐக்கிய மக்கள் சக்தி-10464 தேசிய மக்கள் சக்தி-2753 ஐக்கிய தேசிய கட்சி-1353

மேலும்..

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது தேர்தலின் ஐந்தாவது உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள்…

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது தேர்தலின் ஐந்தாவது உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. மாத்தறை மாவட்டம் தெவிநுவர தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகளே இவ்வாறு வெளியாகியுள்ளன. அதனடிப்படையில் ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன வெற்றி பெற்றுள்ளது. போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு, ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 40143 ஐக்கிய ...

மேலும்..